Serviceflats De Zeeparel
( )


Onze doelstelling:
De Zeeparel wenst aan oudere personen een ondersteunende, aangepaste en aangename woonomgeving te bieden.

Onze werking:
De Zeeparel biedt serviceflats aan waar bewoners zelfstandig kunnen wonen. Elke bewoner kan op bepaalde dienstverleningen van het sociaal huis beroep doen, maar kan ook op eigen initiatief externe hulpverlening inschakelen.

Onze doelgroep(en):
De bewoners die in De Zeeparel opgenomen worden moeten aan alle volgende voorwaarden voldoen:
-de leeftijd van 65 jr. bereikt en de laatste 3 jaar in Oostende gedomicilieerd zijn.
-op het ogenblik van de huisvesting in De Zeeparel voldoende zelfredzaam zijn (score A of 0). Voor echtparen of samenwonenden volstaat het dat één van hen een score A of O heeft, op voorwaarde dat zij/hij de zorg van de partner kan opnemen.

Onze capaciteit:
33 appartementen (7 appartementen met 2 slaapkamers(type D), 26 appartementen met 1 slaapkamer ( type A, type B en type C)

Kostprijs:
Er zijn 4 type flats en de prijzen variëren volgens type flat. De prijzen zijn op aanvraag te bekomen. Er zijn ook garages te huur.

Adresgegevens
Torhoutsesteenweg 19
8400 Oostende

De site bestaat uit 2 gebouwen die met elkaar in verbinding staat via een binnentuin. Deze is gelegen aan:
Torhoutsesteenweg 19 te 8400 Oostende
E. Beernaertstraat 146 te 8400 Oostende

Inschrijvingen via de Thuiszorg van Sociaal Huis Oostende   tel: 059 59 13 60
   fax: 059 55 55 40
   e-mailadres: kathleen.robays@sho.be
   via de website: www.sho.be

Uw contactpersoon
Kathleen Robays
tel: 059 55 56 15
e-mailadres: kathleen.robays@sho.be   TERUG