Samana Oostende
( )

 (Samana)
CM Oostende


Onze doelstelling:
Integratie van chronisch zieken, personen met een beperking en mantelzorgers in de samenleving.

Onze werking:
Vrijwilligersorganisatie met ruim aanbod: huisbezoek, ontmoeting en vorming, vakanties op maat, lotgenotencontact, belangenbehartiging.

Onze doelgroep(en):
Chronisch zieken en personen met een beperking.

Adresgegevens
Ieperstraat 12
8400 Oostende
   tel: 059 55 26 17
   fax: 059 55 26 12
   e-mailadres: oostende@samana.be
   via de website: www.samana.be

Uw contactpersoon
Joke Feijtraij
Diensthoofd
tel: 059 55 26 18
fax: 059 55 26 12
e-mailadres: oostende@samana.bee   TERUG